Bible kralická - Mk 6,27

Mk 6,27 I poslav hned kata, rozkázal přinésti hlavu Janovu.