Bible kralická - L 9,4

L 9,4 A do kteréhožkoli domu vešli byste, tu zůstaňte, a odtud vyjděte.