Bible kralická - L 3,19.20

L 3,19 Herodes pak čtvrták, když od něho byl trestán pro Herodiadu manželku Filipa bratra svého, i ze všech zlých věcí, kteréž činil Herodes,
L 3,20 Přidal i toto nade všecko, že jest vsadil Jana do žaláře.