Bible kralická - L 24,45

L 24,45 Tedy otevřel jim mysl, aby rozuměli Písmům.