Bible kralická - L 19,25

L 19,25 I řekli jemu: Pane, máť deset hřiven.