Bible kralická - J 7,15

J 7,15 I divili se Židé, řkouce: Kterak tento Písmo umí, neučiv se?