Bible kralická - Gn 5,18.21.22

Gn 5,18 Járed pak byl ve stu šedesáti a dvou letech, když zplodil Enocha.
Gn 5,21 Enoch pak byl v šedesáti a pěti letech, když zplodil Matuzaléma.
Gn 5,22 A chodil Enoch stále s Bohem po zplození Matuzaléma tři sta let, a plodil syny a dcery.