Bible kralická - Ga 4,7

Ga 4,7 A tak již nejsi slouha, ale syn, a poněvadž syn, tedy i dědic Boží skrze Krista.