Bible kralická - 2Tm 3,17

2Tm 3,17 Aby byl dokonalý člověk Boží, ke všelikému skutku dobrému hotový.