Bible kralická - 2Tm 2,11

2Tm 2,11 Věrná jest tato řeč. Nebo jestližeť jsme s ním zemřeli, tedy také spolu s ním živi budeme.