Bible kralická - 2Tm 1,16

2Tm 1,16 Dejž milosrdenství Pán domu Oneziforovu; nebo často mi činil pohodlí, aniž se styděl za řetězy mé.