Bible kralická - 1Pt 3,19

1Pt 3,19 Skrze něhož i těm, kteříž jsou již v žaláři, duchům přicházeje kázával,