Bible kralická - 1Kor 7,31

1Kor 7,31 A kteříž užívají tohoto světa, jako by neužívali. Neboť pomíjí způsob tohoto světa.