Bible kralická - 1Pt 4,13

1Pt 4,13 Ale z toho, že jste účastni utrpení Kristových, radujte se, abyste i při zjevení slávy jeho radovali se s veselím.