Bible kralická - 1Kor 2,16

1Kor 2,16 Nebo kdo jest poznal mysl Páně? A kdo jej bude učiti? My pak mysl Kristovu máme.