Bible kralická - 1Kor 1,26

1Kor 1,26 Vidíte zajisté povolání vaše, bratří, že nemnozí moudří podle těla, nemnozí mocní, nemnozí urození;