Bible kralická - 1J 2,2

1J 2,2 A onť jest obět slitování za hříchy naše, a netoliko za naše, ale i za hříchy všeho světa.