Bible kralická - Ř 12,12

Ř 12,12 Nadějí se radující, v souženích trpěliví, na modlitbě ustaviční,