Bible kralická - Ž 107,29

Ž 107,29 Proměňuje bouři v utišení, tak že umlkne vlnobití jejich.