Bible kralická - Ž 143,9

Ž 143,9 Vytrhni mne z nepřátel mých, Hospodine, u tebeť se skrývám.