Bible kralická - Ž 143,4

Ž 143,4 Tak že se svírá úzkostmi duch můj ve mně, u vnitřnosti mé hyne srdce mé.