Bible kralická - Ž 141,3

Ž 141,3 Polož, Hospodine, stráž ústům mým, ostříhej dveří rtů mých.