Bible kralická - Ž 14,2

Ž 14,2 Hospodin s nebe popatřil na syny lidské, aby viděl, byl-li by kdo rozumný a hledající Boha.