Bible kralická - Ž 130,8

Ž 130,8 Onť zajisté vykoupí Izraele ze všech nepravostí jeho.