Bible kralická - Ž 130,5

Ž 130,5 Očekávám na Hospodina, očekává duše má, a ještě očekává na slovo jeho.