Bible kralická - Ž 130,4

Ž 130,4 Ale u tebe jest odpuštění, tak aby uctivost k tobě zachována byla.