Bible kralická - Ž 130,3

Ž 130,3 Budeš-li nepravosti šetřiti, Hospodine Pane, kdo ostojí?