Bible kralická - Ž 130,1

Ž 130,1 Píseň stupňů. Z hlubokosti volám k tobě, Hospodine.