Pronájem kanceláře ve sborovém domu

Správci Evangnetu <>
Autorem textu je FS ČCE Libeň.
(7.9.2006, rubrika: Oznámení)


Farní sbor ČCE v Praze 8 – Libni pronajme v přízemí sborového domu kancelář 5,2 m x 5,6 m s příslušenstvím. Zájemci, hlaste se na adrese sboru osobně nebo emailem.