Výběrové řízení na místo ředitele střediska

Správci Evangnetu <>
Autorem textu je Jan Syrový.
(6.9.2006, rubrika: Nabídka práce)


Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům v Jaroměři nízkoprahové zařízení pro děti a mládež vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele střediska

Požadavky
 • Minimálně vyšší odborné vzdělání
 • Praxe v sociálních službách
 • Praxe v práci s dětmi a mládeží výhodou
 • Organizační a řídící schopnosti
 • Orientace a přehled o způsobu financování nestátních neziskových organizací
 • Dlouhodobý zájem o práci ve středisku

  Nabízíme
 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Dobré materiální zázemí pro práci (služební telefon, notebook)
 • Možnost dále se odborně rozvíjet a vzdělávat
  Potřebné náležitosti k přihlášení do výběrového řízení Vám na Vaší žádost sdělí telefonicky či e-mailem kontaktní osoba. Přihlášky je možno podávat do 20. 9. 2006.

  Více na http://milicuvdum.diakoniecce.cz

 •