Poděkování Jeronymovy jednoty

Správci Evangnetu <>
Autorem textu je Jiří Tomášek.
(18.5.2006, rubrika: Oznámení)


Ústřední představenstvo Jeronymovy jednoty s vděčností děkuje všem, kteří se podíleli na letošní sbírce na Hlavní dar lásky a podpořili tak stavbu nového sborového domu v Domažlicích. K datu 16.5.06 se na kontě Jeronymovy jednoty shromáždilo 701.716,- Kč.

Prosíme tímto všechny sbory, které sbírku dosud neodvedly, aby tak učinily nejpozději do konce května t.r. O konečném výsledku sbírky Vás budeme informovat. S pozdravem a poděkováním za ÚP JJ Jiří Tomášek - předseda