Kvalifikační kurz "Nemocniční kaplan" na ETF UK

Kazatel ČCE Ladislav Beneš <>
Autorem textu je ETF UK.
(30.6.2017, rubrika: Aktuality)


Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta a Asociace nemocničních kaplanů otvírají v březnu 2018 v rámci celoživotního vzdělávání 4. běh kvalifikačního kurzu speciální pastorace "Nemocniční kaplan".

Cíle kurzu:

Nemocniční kaplan, který reflektuje a uskutečňuje

 • svoji identitu a poslání duchovní/ho;
 • svoji schopnost sdílet s druhými obsahy víry z perspektivy naděje;
 • svoji schopnost spolupracovat v multidisciplinárním týmu.

 

Začátek kurzu:     9. března 2018

Ukončení kurzu:    květen 2019

Rozsah kurzu:      310 hodin výuky  (110h tematické, 110h  praktické, cca 90h individuálních úkolů)

Termíny výuky:    jednou nebo dvakrát v měsíci, vždy v pátek odpoledne a v sobotu a tři týdny blokových praxí

Místo výuky:         Evangelická teologická fakulta v Praze a nemocnice v Praze, Olomouci, případně i jinde

Počet účastníků:   nejméně 12 – nejvíce 18 

Cena kurzu:          16 400 Kč (možno rozdělit na dvě splátky)                                                                               

 

Vstupní předpoklady

 • ukončené magisterské, případně bakalářské studium teologie

Přihláška (ke stažení ZDE)

 • strukturovaný životopis
 • vizitka duchovní/ho na 1 stranu A4 (Kdo jsem a čemu věřím; k čemu je moje práce dobrá; jaký je můj osobní styl; čemu se chci od ostatních učit.)

Hodnoty a zásady kurzu

 • naděje, důstojnost, opravdovost (včetně otevřenosti a srozumitelnosti)   
 • společenství (ekumeničnost, spolupráce, rozmanitost, partnerství, týmovost)
 • zodpovědnost (duchovní a církevní zakotvenost, osobní rozvoj)

 

Podmínky pro získání osvědčení

 • splněné individuální úkoly   
 • kladné hodnocení z praxí
 • 85% účast (počítáno zvlášť pro výuku praktickou a tematickou včetně setkání koleg. skupin)

 

Do kurzu je možné se hlásit do 30. listopadu 2017 na adrese kaplan@etf.cuni.cz

 • Do 15. prosince 2017 obdrží zájemce vyrozumění.
 • Kurz doporučujeme zaplatit v období 1. 1. – 15. 2. 2018.  (Případně zde zaplatit první splátku; splatnost druhé části kurzovného je do 30. 9. 2018.)

 

Informace o kurzu budou zveřejňované na webu katedry praktické teologie ZDE.

Poznámky

 • Úspěšné absolvování kuru nezakládá nárok na pověření církví k výkonu funkce nemocničního kaplana.
 • Rozsah kurzu odpovídá kvalifikačním předpokladům daným dohodou mezi ERC a ČBK a zohledňuje Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví ČR z dubna 2017 „O duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb.

 

Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta, Černá 9, 115 55 Praha 1Příloha [1]: Pozvánka v PDF <Kaplan_pozvanka_2017.pdf> (115.0 KB)