Přijímací řízení na Evangelické teologické fakultě UK

Kazatel ČCE Jan Plecháček <>
Autorem textu je ETF UK.
(23.6.2017, rubrika: Aktuality)


Evangelická teologická fakulta UK vypisuje druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2017/18 a zve všechny zájemce o bakalářské či navazující magisterské studium programů Teologie nebo Sociální práce, vesměs v prezenční i kombinované formě. Přihlášky ke studiu je možno podat do 31. července 2017.

Bakalářské obory:

  • Evangelická teologie
  • Pastorační a sociální práce
  • Teologie křesťanských tradic

Navazující magisterské obory:

  • Evangelická teologie
  • Křesťanská krizová a pastorační práce – diakonika
  • Teologie – spiritualita – etika

Popis oborů, podoby přihlášek a přijímacích zkoušek lze nalézt na webu ETF nebo na stránkách pro uchazeče UK. Přijímací zkoušky se uskuteční v době od 4. do 6. září 2017. Kontakt: Univerzita Karlova EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA, Černá 9, P.O. Box 529, 115 55 Praha 1, http://etf.cuni.cz/, stodd@etf.cuni.cz

Podrobnější informace ke studiu na ETF UK najdete v příloze.Příloha [1]: Info ke studiu na ETF UK <PZK_2kolo_2017_03.pdf> (406.0 KB)
Příloha [2]: PZK 2kolo 2017 - aktualizováno <PZK_2kolo_2017_04.pdf> (610.8 KB)