Listopadová konference na ETF otevře téma sebevražd

Správci Evangnetu <>
(23.10.2013, rubrika: Aktuality)


Ke společnému přemýšlení nad neštěstími, která nás v životě provází, zve již čtvrtá mezioborová konference. Uskuteční se v pátek 15. listopadu ve Velké posluchárně Evangelické teologické fakulty UK v Praze (Černá 9) od 10 hodin s tématem: "Sebevraždy všedního dne: co my na to?".

Konference bude probíhat v několika blocích. Prostor dostanou osobní zkušenosti s dopady sebevražd na kolejích - a to v perspektivě strojvedoucího, hasiče, pozůstalé a novináře. Ke slovu přijdou pohledy "z nadhledu" - a to v bloku studentských prací o možnostech intervencí u sebevražd, zkušeností se sebevraždami v perspektivě Integrovaného záchranného systému a teologický pohled, který se bude zabývat otázkami sebevražd v Bibli. Dostatek času bude na rozhovory ve skupinkách a diskuse.

Pořadatelé konference chtějí společně s jejími účastníky:
  • sdílet zkušenosti se sebevraždou a postoje vůči ní z pozic osobních, profesionálních, teoretických i z pozic společenství a společenských. „Zajímá nás, jak to v sobě každý má, a nechceme téma sebevražd tabuizovat.“
  • pojmenovat otázky a dilemata v tomto hodnotově obsazeném tématu. „Je to každého svoboda“ vs. „Hodil/a to na mě“ vs. „Chci vám tím říct“.
  • Připomenout a pojmenovat příslušnou míru osobní a společenské zodpovědnosti a solidarity. Je možné najít společná vodítka pro jednání před sebevraždou a po ní?


PROGRAM KONFERENCE

9.30 – 10 prezence
10 – 10.10 úvod konference

10.10 – 12 SEBEVRAŽDY NA KOLEJÍCH: sdílíme zkušenost

10.10 – 10.50
Strojvedoucí Martin Diák: Nárazu si ani nevšimnu
Drážní hasič František Kratochvíl: Co je poté náš úkol
Matka Zuzana Pousková: Jak jsem se to dozvěděla a co bylo dál
Novinář/cestující Jiří Sejkora: Proč a jak jsem o tom na/psal

10.50 – 11.10 diskuse k přednesenému

11.10 – 11.40 diskuse ve čtyřech malých skupinách (podle jednotlivých osob): Co můžu udělat pro sebe, co pro druhé a proč (co potřebuji, co je pro mě důležité), když se taková věc stane.
do 12 shrnutí

12 – 13 občerstvení

13 – 14.30 SEBEVRAŽDY Z NADHLEDU: hledáme odpovědi

13 – 13.30 blok studentských prací včetně diskuse: Intervence u sebevražd
Michaela Vrbovská, Lukáš Legner

13.30 – 14.00 blok zkušeností integrovaného záchranného systému včetně diskuse
Zuzana Vrbová, Eva Biedermannová: Sebevražda - jak se nás v HZS ČR dotýká?

14.00 – 14.20 teologický blok včetně diskuse
Ladislav Beneš: Bible o sebevraždách

14.20 – 15 CO MY NA TO?

14.20 – 14.50 diskuse v malých skupinách: Co z toho pro mě vyplynulo?

14.50 – 15 shrnutí, vyhodnocení, uzavření konference

Konferenci pořádá Univerzita Karlova v Praze - Evangelická teologická fakulta ve spolupráci s Psychosociálním intervenčním týmem České republiky, Psychologickou službou Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru MV ČR, Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Spolkem krizovců a humanitářů Konferencí budou provázet David Tichý, Daniel Hrdinka, Karel Šimr Bohumila Baštecká a Kateřina Halfarová.

Hlásit se na konferenci lze u Kateřiny Halfarové: halfarova.katerina@centrum.cz
Účast na konferenci je bezplatná.

Karel Šimr
739 244 774