Bienále pro Diakonii

Správci Evangnetu <>
(17.10.2013, rubrika: Aktuality)


Brno, září 2013 – Jan Budař duo zahájí ve čtvrtek 13. listopadu IV. ročník projektu Bienále pro Diakonii. Pořádá jej Diakonie Českobratrské církve evangelické. Této charitativní akci věnují domácí a zahraniční umělci svá díla, která budou prodávána a dražena na dobročinné aukci. Výtěžek poputuje na výstavbu Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením a seniory v Nosislavi.

Letošní Bienále má volné téma „Otevři oči mé, abych spatřoval divné věci“ a potrvá od 13. do 17. listopadu 2013. Akci zahájí v prostorách Blahoslavova domu koncert Jana Budaře, následovat bude dobročinná aukce. Každý večer si návštěvníci budou moci zakoupit výtvarná díla, která jejich tvůrci věnovali bez nároku na honorář, a podpořit tak činnost Diakonie a výstavbu Chráněného bydlení v Nosislavi. „Jedním z důvodů, proč organizujeme Bienále, je také zviditelnění činnosti Diakonie. Brněnská pobočka navíc slaví dvacet let, chtěli bychom to tedy tímto způsobem oslavit, propojit a přitom nabídnout zajímavé kulturní akce,“ vysvětluje ředitel brněnské Diakonie Jan Soběslavský.

Na Bienále také vystoupí jazzová skupina Noční optika či hudební performance IAN, autorským čtením se představí básník Vít Slíva. Akci si letos užijí také milovníci vína. V pátek ochutnají nosislavská vína a produkci vinařství Sonberk, zahraje jim k tomu cimbálová muzika Pajtáš. Podrobný program naleznete na stránkách www.bienaleprodiakonii.cz.

Umělecké předměty do prodejní výstavy věnuje např. malíř Rudolf Brančovský, Jan Valer, Antonín Střížek, Alžběta Skálová, Marie Plotěná, Jaroslav Šerých, Tylek a Tyleček, Reinhard Springer,sochař Jiří Netík a mnoho dalších.

Čtvrtý ročník Bienále pro Diakonii organizuje brněnské středisko Diakonie ve spolupráci s farním sborem ČCE v Nosislavi a farním sborem ČCE v Brně II – Blahoslavův dům.

Záštitu nad projektem převzal hejtman Jihomoravského kraje Judr. Michal Hašek, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek, synodní senior ČCE Mgr. Joel Ruml a městys Nosislav.

Program:
Středa, 13. 11.: začátek 18.00, vernisáž prodejní výstavy, dobročinná aukce a koncert Jana Budaře

Čtvrtek, 14. 11.: začátek 18.00, prodejní výstava, workshop o kávě, hudební performance IAN

Pátek, 15. 11.: začátek 18.00, prodejní výstava, ochutnávka a prodej nejen nosislavských vín, cimbálová hudba Pajtáš

Sobota, 16. 11.: začátek 10.00, prodejní výstava, šachový turnaj, burza jídla (seniorát), oslava 20 let brněnské Diakonie, večerní program: začátek cca 18:30, koncert Noční optika, autorské čtení básníka Víta Slívy

Neděle, 17. 11.: prodejní výstava, společné bohoslužby


Pořadatel:
Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko v Brně

Anežka Luklová
hlavní koordinátorka
anezka@seznam.cz
+420 608 864 111

Alžběta Prudilová
public relations
bienále@diakonie.cz
+420 731 755 328Příloha [1]: Plakát <bienale_pro_diakonie_final.pdf> (2.4 MB)