Přijímací řízení na JABOK

Jabok - vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická <>
(5.9.2013, rubrika: Aktuality)


Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická vyhlašuje 3. běh přijímacího řízení na studijní obor Sociální pedagogika a teologie (uplatnění absolventů - sociální pracovník, asistent pedagoga, vychovatel, pedagog volného času, případně pastorační pracovník). Ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou. Studenti Jaboku mají možnost přihlásit se během studia na bakalářský obor Pastorační a sociální práce Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Mohou pak studovat paralelně na obou školách, asi 80% předmětů absolvovaných na Jaboku je studentům bakalářského programu uznáno. Přihlášku ke studiu je možné podat do 8. 9. 2013 na www.jabok.cz, přijímaci zkoušky se konají v pátek 13. 9. 2013.


  • 1 komentář
  • Autor: Jabok - vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
  • poslední změna: 05.09.2013 09.20