Co najdete na katechetickém webu

Kazatel ČCE Filip Keller <>
(24.11.2011, rubrika: Rozhovory)


Rozhovor s Martinem Férem o katechetických stránkách Evangelické církve, o jejich vzniku, vizi a plánech.

Po více jak půlročním vývoji spustilo na začátku listopadu oddělení výchovy a vzdělávání Evangelické církve "Katechetický web" na adrese http://katecheze.evangnet.cz. Je to chvályhodný počin a už z letmého pohledu na stránky je zřejmé, že katecheti, kazatelé, učitelé nedělky a náboženství, pro které je web určen, jeho spuštění ocení. Teď, před blížícími se vánocemi bude určitě aktuální velký výběr z vánočních her. Pro učitele nedělních škol je velmi praktický odkaz na aktuální úlohu nedělky hned na titulní stránce, včetně odkazů na související materiály. Na pozadí vzniku stránek, jejich vývoj a budoucnost jsem se zeptal jejich autora Martina Féra.

Jak ses ke tvorbě stránek Katecheze dostal a co tě k tomu přimělo?
O webu, kde by byly přehledně k dohledání pokud možno všechny katechetické materiály, které v naší církvi vznikly, jsem přemýšlel už dlouho, ale stále jsem si myslel, že to snad „někdo“ udělá. Konkrétní impuls pak přišel, když nám v lednu na pastorálce Jan Dus (tehdejší náměstek vedoucí tajemnice ÚCK) říkal, že plánuje web, kde by se měly prodávat pracovní listy. Domluvili jsme se na spolupráci. Vlastně jsem se trochu bál, že by mohlo zůstat jen u toho prodeje pracovních listů, což mi přišlo škoda – vždyť toho, co jako učitel náboženství či nedělky potřebuju, je daleko víc a nejen na ústředí v šuplíku se toho dá dost užitečného najít. Tak proč to nemít pohromadě a jednoduše přístupné?

Co všechno stránky nabízí?
Tak to si na nich nejlépe zabrouzdejte a uvidíte :-) Takovým základem jsou katechetické přípravy k jednotlivým biblickým příběhům, které v posledních letech vycházely pod vedením Tomáše Trusiny v rámci Katechetických příruček („Pozvání na cestu“) a které se i teď v nedělce používají. Narozdíl od dosavadního způsobu publikace, kdy se dala v dokumentu nebo pdf souboru stáhnout celá příručka, tady jsou „rozsekané“ na jednotlivé lekce, dá se v nich vyhledávat podle různých kritérií (katechetický cyklus, biblický odkaz, téma, píseň...) Lekce mají přiřazené i datum, kdy se letos probírají, takže pokud učím za čtrnáct dní nedělku, můžu se podívat, co na mě zrovna připadne. To, co se probírá aktuální neděli, je také zvýrazněno na titulní stránce webu. Přípravy jsou provázány i s pracovními listy. Takže když mám například učit o Abrahamovi, najdu si patřičnou lekci a hned u ní mám nabídku použitelných pracovních listů, písní případně dalších materiálů či odkazů. Stejně by to mělo fungovat i s pracovními listy – zadám kritérium (třeba potřebuji něco k Adventu, nebo hledám nějakou křížovku) a patřičné listy se mi ukážou – opět i s odkazem na katechetickou přípravu, která mi může pomoci – a samozřejmě s návodem k pracovnímu listu, který byl jinak potřeba dohledávat kdesi v úplně jiném souboru... Tady je nutno říct, že je potřeba ještě hodně věcí na webu dodělávat – zvláště přidávat „štítky“ či „kategorie“, podle kterých se dá filtrovat. Kdyby se mezi čtenáři našel nějaký dobrovolník, který by s tím oddělení výchovy pomohl, bylo by to skutečně velkou pomocí, protože těch materiálů skutečně není málo.

Katechetické přípravy a pracovní listy ale nejsou všechno...
Ne. Jak už zmíněno, podařilo se zde oddělení výchovy publikovat všechna divadla, která byla k dispozici a opět se v nich dá (nebo výhledově bude dát) vyhledávat podle různých kritérii (vánoce, velikonoce, počet herců, autor, rok vydání...) Divadla jsou v sekci „Aktivity“, kde by se měly objevovat i další „aktivity“, které se dají v rámci různých setkání ve sboru využívat – třeba i obyčejné hry, anebo hry táborové...
Pracovní materiály a aktivity jsou věci, které se dají konkrétně použít, když se připravuji na nějaké setkání. Ale je tu prostor i pro „teorii“ - když se chci trochu připovzdělat, nebo se dozvědět, co a jak se děje jinde. Jaká zajímavá knížka vyšla, nebo jestli nějaký student nenapsal zajímavou práci třeba o konfirmaci, nebo není nějaká „metodika“ práce s dětmi. Takové věci by se měly objevovat v sekci „Texty“ (vyhlašuji soutěž o výstižnější název této sekce!) Dále je tu „Nápadník“, kde – jak snad z názvu zřejmo – budou nápady, třeba jak nově něco dělat. Nebo ryze praktický nápad, na jakou chalupu se dá s mládeží zajet a budou tam právě pro ten náš typ akce příhodné podmínky.
Samozřemostí jsou i webové odkazy, informace oddělení výchovy a informace o publikacích, které církev vydala a které se dají stáhnout nebo zakoupit.

Na stránkách je také obchod, kde si mohou uživatelé různé materiály kupovat a také nabízet. Jak to funguje?
U těch běžných publikací, které se zasílají poštou, by měl obchod fungovat jako každý jiný e-shop. Co chci koupit, vložím do košíku, v pokladně si vyberu, jak chci zaplatit, vyberu způsob platby, zaplatím atd... Na webu se ale dají kupovat i jednotlivé pracovní listy a tam bylo potřeba, aby se k nim člověk dostal vpodstatě okamžitě (třeba když hodinu před začátkem náboženství zjistím, že by se mi hodil pracovní list, který v kanceláři jako na potvoru zrovna nemám...) To je možné za použití platebního systému Paysec (druh elektronické internetové peněženky), kdy jednoduše za pracovní list zaplatím „on-line“ a okamžitě mi mailem přijde odkaz ke stažení souboru.

Co když Paysec nepoužívám...
Pak je tu možnost platby tzv. „kredity“ (nebo „body“). Standardním způsobem (převoděm přes účet) je možné si do zásoby nakoupit „kredit“. A ten pak používat jako online platidlo. V možnostech platby za pracovní list si vyberu „platba kredity“ a opět mám takto zaplacené zboží okamžitě k dispozici.

Proč se vlastně za pracovní listy platí?
To je otázka, se kterou odkazuji na oddělení výchovy. Tak to bylo v zadání webu. Jeden důvod je motivační – nejen, že se za pracovní listy platí, ale zároveň vpodstatě kdokoli může na web přidat své vlastní pracovní listy a nabídnout je k prodeji za cenu, kterou si určí (ta samozřejmě může být i nulová). Když si někdo jeho materiály koupí, získá „kredit“, který buď může použít k platbě, nebo mu po dosažení určité částky bude „proplacen“. Autoři této myšlenky si slibují, že to třeba ty, kdo mají někde na faře v šuplíku zajímavé pracovní listy, povzbudí k tomu, aby je vytáhli, upravili k publikaci a přidali na web. Druhý důvod – peníze za pracovní listy, které jsou teď k prodeji (většinou ty od Zdeňka Šorma) nejdou autorům, ale do zvláštního fondu na podporu dalšího vydávání pracovních listů. Takže nejde o komerci, ale zakoupením pracovních listů přispívám na jejich další tvorbu.

Kdo bude za tento fond zodpovědný a jakým způsobem bude zajištěno vydávání nových pracovních listů?
To je otázka pro oddělení výchovy.

Na co se ještě můžeme těšit?
To záleží především na uživatelích webu Katecheze. Stránky jsou z principu otevřené – každý, kdo se zaregistruje, může na web přidávat téměř cokoli (a těší mě, že už se tak i děje). Takže tímto zvu – faráře, katechety, učitele nedělky – máte-li něco, co by mohlo být pro ostatní pomocí nebo inspirací – neváhejte a přidejte to na web!
Další směr, kterým se web snad bude ubírat, je rozšíření záběru. „Katecheze“ - vzdělávání ve víře - se přece netýká jen dětí, ale všech generací. V tuto chvíli se aktivně zapojuje oddělení mládeže (farářka pro mládež Marie Medková), díky které se v rámci pracovních materiálů začaly objevovat také různé „programy k setkáním“ (ať už biblické, tématické) a také se spustila pokročilejší možnost webu nazvaná „Skupiny“, kdy si každý uživatel může založit více či méně uzavřenou „Skupinu“, ve které sdílí materiály a informace, které se nehodí publikovat veřejně (materiály pro pracovníky s mládeží, nebo nějaké pracovní skupiny pro učitele nedělní školy, nebo zápisy seniorátního odboru pro děti...)
Je tu i možnost obyčejného sdílení v diskuzních fórech, ale vím, že takovým diskuzím se na evangelickém Siónu moc nedaří. Ale kdoví, třeba se tam jednou objeví informace o tom, jak u nás funguje nedělka, nebo jak se mi podařilo zpacifikovat vyrušující dítko... Bude-li se zdát, že něco takového by mohlo mít smysl, rád tomu web přizpůsobím.
A budu také rád za jakékoli připomínky či nápady.

Děkuji za rozhovor.


Martin Fér je evangelickým farářem donedávna v Růžďce na Valašsku, od letošního září v Poděbradech. Je také autorem stránek biblehrou.cz