Aktualizované Církevní zřízení a řády

Správci Evangnetu <>
(26.7.2011, rubrika: Novinky na Evangnetu)


V sekci ČCE najdete nově aktualizované Církevní zřízení a řády. Všechny řády jsou ve znění platném po letošním 1. zasedání 33. synodu ČCE. Na základě dohody Evangnetu o.s. se synodní radou ČCE Evangnet pro ČCE zveřejňuje aktuální znění církevních řádů.

Řády v základní online verzi
V základní verzi pro práci s řády prostřednictvím webového prohlížeče jsou řády opatřeny aktivními odkazy, aby práce s nimi byla co nejsnazší. Řády na Evangnetu dále poskytují tyto možnosti:

Verze pro tisk
Protože tisk řádů z webových prohlížečů je komplikovaný, jsou řády nově doplněny o verze pro tisk ve formátu PDF. Odkaz na PDF verze jednotlivých řádů ve formátu A4 najdete vždy na konci řádu. Na úvodní stránce pak najdete odkazy na celou sadu církevních řádů ve verzi pro tisk, a to ve formátech A4 a A5.
PDF verze řádů jsou vhodné pro tisk, základní online podoba řádů však umožňuje snazší práci s řády díky možnosti využívat aktivní odkazy a dostat se tak bez hledání na související místa v řádech.

Usnesení synodů
Z úvodní stránky se dostanete k usnesením synodů. Usnesení letošního zasedání synodu ve formátu PDF je opatřeno také aktivními odkazy na tisky, které jsou v jednotlivých usneseních zmiňovány.

Starší verze CZ a řádů
Pro případ, že byste potřebovali zjistit starší znění některého z řádů, jsou Vám k dispozici starší verze řádů, a to od r. 2002.