Aktualizované znění Církevního zřízení a řádů

Správci Evangnetu <>
(25.7.2010, rubrika: Novinky na Evangnetu)


Osvědčenou službou, kterou Evangnet už řadu let poskytuje, je aktuální znění Církevního zřízení a řádů. Od včerejška jsou aktulizovány podle usnesení letošního 4. zasedání 32. synodu. CZ a řády najdete v hlavním menu vlevo v sekci ČCE.

Řády v základní online verzi jsou opatřeny aktivními odkazy, aby práce s nimi byla co nejsnazší. Pro ještě lepší možnost využití jsou řády na Evangnetu doplněny o tři novinky:

Verze pro tisk
Protože tisk řádů z webových prohlížečů je komplikovaný, jsou řády nově doplněny o verze pro tisk ve formátu PDF. Odkaz na PDF verze jednotlivých řádů ve formátu A4 najdete vždy na konci řádu. Na úvodní stránce pak najdete odkazy na celou sadu církevních řádů ve verzi pro tisk, a to ve formátech A4 a A5. Právě tyto PDF verze jednotlivých řádů přebírá pro stránky e-cirkev.cz Ústřední církevní kancelář.
PDF verze řádů jsou vhodné pro tisk, základní online podoba řádů však umožňuje snazší práci s řády díky možnosti využívat aktivní odkazy a dostat se tak bez hledání na související místa v řádech.

Usnesení synodů
Nově se z úvodní stránky dostanete také k usnesením ze všech zasedání posledních dvou synodů. Usnesení z letošního zasedádní synodu je doplněno i o všechny synodní tisky, na které jednotlivá usnesení odkazují.

Starší verze CZ a řádů
Pro případ, že byste potřebovali zjistit starší znění některého z řádů, jsou Vám k dispozici starší verze řádů, a to od r. 2002.