F-nadace rozdává 1 milion Kč ve výběrových řízeních pro rok 2010

Správci Evangnetu <>
Autorem textu je F-nadace.
(15.1.2010, rubrika: Oznámení)


F-nadace vyhlašuje výběrová řízení na poskytnutí nadačních příspěvků na podporu vzdělávacích a evangelizačních programů, jejichž cílem nebo součástí je umožnit lidem poznání a rozvoj křesťanských duchovních hodnot.

Výběrová řízení probíhají v následujících oblastech:

1. Podpora sociálně slabých účastníků vzdělávacích programů
Příspěvek poskytnutý organizátorům seminářů, školení, konferencí, apod. na uhrazení části nákladů sociálně slabých účastníků. Organizátor získá možnost zvýšit kvalitu vzdělávacího programu z prostředků získaných účtováním plné ceny ostatním, sociálně silnějším, účastníkům.

2. Podpora vzdělávání pracovníků neziskových organizací – externí programy
Příspěvek na vyslání pracovníka (zaměstnance i dobrovolníka) na školení, stáž, konferenci, seminář apod.

3. Podpora vzdělávání pracovníků neziskových organizací – interní programy
Příspěvek na zorganizování vlastního školení pro pracovníky organizace (zaměstnance i dobrovolníky).

4. Podpora vzdělávacích programů pro děti a mládež
Příspěvek na programy pro děti a mládež do osmnácti let věku
- podporující zodpovědný životní styl,
- preventivní programy zejména v oblasti drogových závislostí, alkoholu, sexu, AIDS.
Předmanželská příprava (bez omezení věku).
Podpořeny budou zejména přednáškové aktivity.

NOVĚ:
6. Podpora pořízení evangelizačních materiálů
Příspěvek na výrobu nebo nákup letáků, brožur, CD, DVD, billboardu, ... pro evangelizační aktivity.

Uzávěrka příjmu přihlášek je 7. února 2010. Pro uzávěrku je rozhodné datum doručení do emailové schránky F‑nadace. Pro přílohy zaslané klasickým způsobem je rozhodné datum odeslání z pošty.

Tato výběrová řízení jsou financována z výnosů nadačního jmění a přímých darů. Pokud Vás programy zaujaly a chtěli byste se jich zúčastnit z druhé strany – být spolu s námi dárci, kteří tyto aktivity podporují, prosím, kontaktujte nás.

F‑nadace pokračuje v získávání prostředků pro podporu evangelizační služby Reinharda Bonnkeho, číslo účtu veřejné sbírky: 195 827 736 / 0600

Více najdete na www.f-nadace.cz

Pokud Vás cokoliv o těchto programech zajímá, obraťte se na nás – rádi poskytneme bližší informace.
e-mail: granty@f-nadace.cz (výběrová řízení 1-4, 6)
bonnke@f-nadace.cz (podpora služby Reinharda Bonnkeho)
tel.: 224 210 829 (záznamník)Příloha [1]: Výběrové řízení <oznameni_vr2010_dlouha_varianta.doc> (53.0 KB)