Výroční schůze občanského sdružení EVANGNET

Správci Evangnetu <>
(27.11.2009, rubrika: Oznámení)


Na úterý 15. 12. 2009 od 19 hodin svolává výbor občanského sdružení Evangnet výroční schůzi tohoto sdružení. Schůze se bude konat v kanceláři kostela u Salvátora, Salvátorská 1045/1, Praha 1 - Staré Město. Zveme členy obč.sdružení Evangnet i všechny, kdo mají o jeho činnost zájem.

Na programu schůze bude:

  • zpráva o činnosti sdružení v r. 2009
  • volba výboru občanského sdružení
  • rozhovor o plánech činnosti Evangnetu

Výbor občanského sdružení Evangnet: Jan Plecháček, Filip Keller, Marek Drápal.