Farní sbor ČCE v Praze 4 - Nuslích hledá fařáře/fa

Správci Evangnetu <>
(12.2.2005, rubrika: Oznámení)


na obsazení druhého farářského místa na poloviční úvazek. Bydlení není k dispozici.
Přihlášky zasílejte poštou na adresu sboru Žateckých 1169/11, 140 00 Praha 4, nebo na níže uvedené e-mailové adresy.
Podrobnější informace je možné získat u farářky sboru Ireny Škeříkové - 606 217 107 (rey.skerik@cmail.cz) nebo u kurátora M.Litomiského - 261 214 209 (mirek.lit@c-mail.cz ).


  • 203 komentáře
  • Autor: Správci Evangnetu
  • poslední změna: 27.06.2005 22.58