Čechy a Moravu propojí vzpomínka na oběti nehod

Správci Evangnetu <>
Autorem textu je Mgr. Karel Šimr.
(6.11.2008, rubrika: Oznámení)


V sobotu 8. listopadu 2008, tři měsíce po železničním neštěstí ve Studénce, proběhne v ČR vzpomínkový řetězec s názvem Spojeni osudem: ani v neštěstí nejsme sami. Připomene památku zemřelých, situaci zraněných a jejich rodin, statečnost pomáhajících s cílem podpořit vnímavost a solidaritu nás všech.

EC 108 Comenius
Dobrovolníci povezou vlakem EC 108 Comenius mezi Ostravou a Prahou symbolické světlo. To předají účastníkům vzpomínkových setkání na nádražích v Olomouci, České Třebové a Praze. Vlak připomene neštěstí dlouhým zahoukáním při průjezdu Studénkou a při vjezdu do zmíněných stanic.

Studénka
Celodenní akce začne ve Studénce vzpomínkovým setkáním Zastavení naděje na místě, kde 8. srpna 2008 najel vlak EC 108 Comenius do spadlého mostu. Při nehodě nebo v jejím důsledku zemřelo osm lidí a sedm desítek lidí bylo zraněno. Více o události a pomoci po ní zde. Účastníci setkání se shromáždí v 10 hodin u Městského úřadu a poté se v průvodu přesunou na místo neštěstí. Organizátoři zde připomenou událost i nasazení lidí, kteří se účastnili záchranných prací i následné pomoci. Představí rovněž plán na vybudování pietního místa a ohlásí sbírku k tomuto účelu. Vystoupí také zástupce Konzulátu Polské republiky. Poté bude přečteno osm křestních jmen obětí a proběhne vzpomínkový akt se zapálením svíček. K osmi velkým zapáleným svícím budou moci všichni účastníci položit také své svíčky. Program doprovodí hudba flétnového souboru.
„Nechceme zapomenout. Chceme myslet na všechny, kterých se dotklo neštěstí ve Studénce i na jiných místech. A chceme poděkovat všem, kdo pomohli a nezapomínají,“ říká koordinátor vzpomínkové akce Martin Jániš.
Pro všechny zájemce pak od 12.00 hodin proběhne v prostorách Městského úřadu ve Studénce rozprava Zásah shůry: co člověk na to?, kterou povede psycholožka Bohumila Baštecká. „Chceme se sejít, abychom podpořili odvahu společně čelit nepřízni osudu a připravenost angažovat se pro druhé, abychom upevnili naději, že má smysl něco dělat a že i ztráty mohou časem dávat smysl,“ vysvětluje Bohumila Baštecká smysl setkání.

Olomouc
Nádražní rozhlas bude před příjezdem vlaku po 11. hodině informovat cestující o probíhající vzpomínkové akci. Dobrovolníci budou na nástupišti rozdávat cestujícím letáky. Po odjezdu vlaku ředitel Krajského centra osobní dopravy Olomouce Petr Holánek pronese krátký proslov a zapálí svíci v prostorách nádraží.

Česká Třebová
Informaci o probíhající vzpomínkové akci uslyší cestující v nádražním rozhlase a uvidí na informační tabuli před příjezdem vlaku po 12. hodině. Poté proběhne ve vestibulu krátký pietní akt se symbolickým zapálením svíce. Příchozí dostanou letáček s připomenutím neštěstí a smyslu vzpomínkového řetězce.


Praha
Také dojezd vlaku na Hlavní nádraží v Praze ve 14. hodin doprovodí vzpomínkový akt se zapalováním svící a minutou ticha na nástupišti. Prahu se Studénkou propojí i projekce fotografií z dopoledního setkání ve Studénce, která bude probíhat v odbavovací hale. Následně se přítomní z nástupiště odeberou do vládního salonku na veřejnou rozpravu s názvem Odvaha čelit neštěstí. Při ní budou s občany diskutovat odborníci i lidé, kteří se s vážnou dopravní nehodou osobně setkali.

Chrast u Chrudimi
Celý den vyvrcholí v 16 hodin Koncertem na památku obětí dopravních nehod v kostele Nejsvětější Trojice v Chrasti u Chrudimi. Zazní při něm Requeim W. A. Mozarta. Účinkovat bude Komorní filharmonie Pardubice, Kühnův smíšený sbor a slovem doprovodí Alfred Strejček. Místní si tak připomenou tragickou událost z května tohoto roku: ve čtvrtek 22. 5. 2008 vjel na náměstí 26letý řidič pod vlivem drogy na chodník a zabil tam 28letou ženu a jejího 3letého syna. Více o události a pomoci po ní zde.

Akci připravují desítky dobrovolníků z Psychosociálního intervenčního týmu, Krizového centra Ostrava, Českého sdružení obětí dopravních nehod, sdružení Rafae, Městského úřadu v Chrasti, Dopravního vzdělávacího institutu, Federace strojvůdců ČR, humanitární organizace ADRA, Charity ČR a dalších.

Tiskoví mluvčí akce:

Karel Šimr, koordinátor Psychosociálního intervenčního týmu, tiskový mluvčí akce za Čechy: 739 244 774

Lukáš Humpl, mluvčí Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje, tiskový mluvčí akce za Moravu: 722 548 840

Tiskový mluvčí za Moravu bude k dispozici pro zástupce medií na místě konání akce ve Studénce třicet minut před začátkem akce a po celou dobu jejího průběhu. Na ostatních místech je možné se před začátkem akce a po jejím skončení spojit s místními koordinátory:

Studénka: Martin Jániš, 732 651 981
Olomouc: Svatka Adámková, 721 161 556 a Andrea Šlauerová, 603 804 426
Česká Třebová: Miroslav Doležel, 737 774 309
Praha: Jaroslav Kolafa, 603 554 785
Chrast: Vítězslav Vurst, 731 157 473

Další informace a materiály ke vzpomínkové akci zde

Příloha [1]: Tisková zpráva z 5.11.2008 <tz_2008-11-05.pdf> (91.3 KB)
Příloha [2]: Leták Spojeni osudem <spojeni_osudem.pdf> (981.4 KB)