Dokud se zpívá

0
(3.6.2008, rubrika: Oznámení)


Katechetická skupina ve spolupráci s poradním odborem pro práci s dětmi a nakladatelstvím Kalich připravila nový materiál pro dětské bohoslužby na rok 2008/2009 s názvem DOKUD SE ZPÍVÁ.

pracovní listy pro děti
formát A4 na šířku
50 Kč za jeden sešit (vychází 4 x za rok)

metodické texty pro učitele
formát A4
80 Kč za jeden sešit (vychází 4 x za rok)

Materiály jsou skvělou pomůckou pro zajímavou spolupráci dětí a dospělých nejen v nedělní škole. Oddělení výchovy a vzdělávání publikaci DOKUD SE ZPÍVÁ doporučuje všem sborům i rodinám!

Objednávky přijímá:
Oddělení výchovy a vzdělávání - Ústřední církevní kancelář - Synodní rady ČCE
Jungmannova 9 - 111 21 Praha 1
tel.: 224 999 233 - mail: vychova@srcce.cz; www.deticce.cz