Výběrové řízení na logo občanského sdružení Consonare

Kazatel ČCE Štěpán Brodský <>
(14.2.2008, rubrika: Oznámení)


Consonare - evangelické pozounové sbory, o.s., vyhlašuje výběrové řízení na logo sdružení. Termín odevzdání návrhů je do 21.3.2008. Zasílejte mailem na adresu trebenice@evangnet.cz. Vítězné logo bude oceněno odměnou. Další požadavky v článku níže.

Consonare je občasnské sdružení, které koordinuje a podporuje činnost evangelických pozounových sborů. Jednotlivé sbory zatím působí především v severních Čechách. Tuto aktivitu přinesla Sächsische Posaunenmission e.V. Doporučujeme prostudovat stránky tohoto sdružení www.spm-ev.de. Mírná inspirace jejich logem je možná. Logo by mělo být poměrně jednoduché, k vhodnému užití na dopisy, razítko, prezentaci. Logo by mělo čitelně vyjadřovat myšlenky občanského sdružení, což je především zájem o duchovní dechovou hudbu, její šíření, zakládání nových sborů a jejich podpora. Společné slavení. Consonare vzniká jako sdružení úzce spojaté s ČCE, ale není konfesijně vyhraněné, je otevřené, ekumenicky i misijně. Na tvůrce loga nemáme žádné nároky. Máme za to, že dobrý nápad může mít každý. Těšíme se na vaše návrhy.

  • 1 komentář
  • Autor: Kazatel ČCE Štěpán Brodský
  • poslední změna: 14.02.2008 10.40