Coena oslaví páté narozeniny

Správci Evangnetu <>
Autorem textu je Karel Šimr.
(14.11.2007, rubrika: Oznámení)


Eucharistickou bohoslužbou ve čtvrtek 22. listopadu od 19 hodin v rotundě sv. Máří Magdalény u Čechova mostu v Praze oslaví příznivci liturgické obnovy v evangelické církvi pět let od vzniku iniciativy Coena.

Těsně před koncem církevního roku se 22. listopadu 2002 ve Lštění sešla skupina studentek a studentů teologie, vikářů a farářů Českobratrské církve evangelické se zájmem o liturgii. Společenství, vedené potřebou přemýšlet o smyslu bohoslužby a její obnově, tehdy vyjádřilo nespokojenost s podobou současného liturgického slavení v ČCE a odhodlání liturgii slavit, hlouběji se zabývat jejími teologickými základy a iniciovat širší rozhovor o možnostech její obnovy v ČCE.

Mladí liturgové se po dva dny věnovali referátům z oblasti liturgické teologie i praxe, diskusi a slavení bohoslužeb. Od té doby už uspořádali více než deset studijních setkání s rozličnými tématy, pravidelně zveřejňují homiletické a liturgické přípravy k jednotlivým nedělím podle ekumenického lekcionáře, reagují na aktuální církevní dění nebo vydávají různé publikace (například o zpovědi nebo modlitbě denních dob). Letos také ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK v Praze pozvali do Prahy významnou německou liturgičku Irmgard Pahl.

Zachovali přitom ale tradici každoročního setkání 22.11. - v den legendární starokřesťanké mučednice Cecílie, patronky duchovní hudby. Na děkovnou bohoslužbu zvou všechny své příznivce a zájemce o liturgii.

Na příští rok plánují dvě studijní setkání - dubnové bude věnováno problematice ordinované služby v církvi. Připravují také konferenci s mezinárodní účastí k otázce tvorby zpěvníku a jeho užití při bohoslužbách. Těsně před koncem církevního roku se 22. listopadu 2002 ve Lštění sešla skupina studentek a studentů teologie, vikářů a farářů Českobratrské církve evangelické se zájmem o liturgii. Společenství, vedené potřebou přemýšlet o smyslu bohoslužby a její obnově, tehdy vyjádřilo nespokojenost s podobou současného liturgického slavení v ČCE a odhodlání liturgii slavit, hlouběji se zabývat jejími teologickými základy a iniciovat širší rozhovor o možnostech její obnovy v ČCE.

Mladí liturgové se po dva dny věnovali referátům z oblasti liturgické teologie i praxe, diskusi a slavení bohoslužeb. Od té doby už uspořádali více než deset studijních setkání s rozličnými tématy, pravidelně zveřejňují homiletické a liturgické přípravy k jednotlivým nedělím podle ekumenického lekcionáře, reagují na aktuální církevní dění nebo vydávají různé publikace (například o zpovědi nebo modlitbě denních dob). Letos také ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK v Praze pozvali do Prahy významnou německou liturgičku Irmgard Pahl.

Zachovali přitom ale tradici každoročního setkání 22.11. - v den legendární starokřesťanké mučednice Cecílie, patronky duchovní hudby. Na děkovnou bohoslužbu zvou všechny své příznivce a zájemce o liturgii.

Na příští rok plánují dvě studijní setkání - dubnové bude věnováno problematice ordinované služby v církvi. Připravují také konferenci s mezinárodní účastí k otázce tvorby zpěvníku a jeho užití při bohoslužbách.

Coena (z lat. Coena Domini - Večeře Páně) je otevřená iniciativa členů Českobratrské církve evangelické a sympatizantů, kteří usilují o prohloubení duchovního, liturgického a svátostného života v evangelické církvi. Informace o životě iniciativy a výstupy její činnosti jsou k dipozici na internetové stránce http://coena.edunix.cz.

  • 6 komentářů
  • Původní autor: Karel Šimr
  • poslední změna: 14.11.2007 01.04