Konference: Křesťanská revue v zápasech doby

Křesťanská revue <>
(8.11.2007, rubrika: Oznámení)


Dne 16. listopadu 2007 od 9h se bude v Praze na Evangelické theologické fakultě UK, v Černé ul. 9 konat konference pod názvem “Křesťanská revue v zápasech doby”. Konferenci pořádá sdružení Akademická YMCA u příležitosti 80. výročí časopisu Křesťanská revue.

Tisková zpráva

Konference “Křesťanská revue v zápasech doby”
Praha, 16. 11. 2007, 9.00−13.00

Dne 16. listopadu 2007 od 9h se bude v Praze na Evangelické theologické fakultě UK, v Černé ul. 9 konat konference pod názvem “Křesťanská revue v zápasech doby”. Konferenci pořádá sdružení Akademická YMCA u příležitosti 80. výročí časopisu Křesťanská revue.

Cílem konference je připomenout přínos časopisu a okruhu jeho zakladatelů a přispěvatelů ke klíčovým zápasům naší společnosti v uplynulých desetiletích a společně se zamyslet nad výzvami současnosti. S hlavními příspěvky vystoupí Petr Pithart, Jan Šimsa, Pavel Filipi, Tabita Landová, Ladislav Hejdánek a František Korečko.

První číslo časopisu Křesťanská revue vyšlo v roce 1927. U jeho zrodu stáli významní představitelé intelektuálního a duchovního života předválečného Československa, především Josef Lukl Hromádka, Emanuel Rádl a Jaroslav Šimsa. Mezi přispěvatele patřily i další osobnosti jako například Viktor Fischl. Po nacistické okupaci byla Křesťanská revue jednou z prvních obětí cenzury. Za komunistického režimu byla zejména v obdobích uvolnění prostorem omezené svobody. V současné době vychází Křesťanská revue jako dvouměsíčník pro odpovědný dialog, otiskuje články, studie, rozhovory, recenze od širokého okruhu autorů.

Program konference a další informace o časopisu Křesťanská revue najdete na internetové stránce http://krestanskarevue.cz/konference.html

Přístup na konferenci je volný, v přestávkách mezi jednotlivými programovými bloky (10.00−10.30 a 11.30−12.00) bude příležitost k dotazům a rozhovorům s přednášejícími, zástupci redakční rady a představiteli Akademické YMCA.

Potvrzení účasti a případné dotazy adresujte na redakce@krestanskarevue.cz.

V Praze, 1.11. 2007
Jiří Schneider
předseda redakční rady