Nabídka kurzů pro varhaníky

Správci Evangnetu <>
Autorem textu je Ladislav Moravetz.
(24.5.2007, rubrika: Oznámení)


V letním letošním roce pořádá celocírkevní kantor ČCE dva kurzy pro varhaníky – začátečníky ve středisku Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem. První kurz (1.- 4. července) je určen pro mládež, druhý kurz (4.-7. července) pro střední generaci.

Termíny:
kurz pro mládež: 1.- 4. července 2007 - 8 míst
kurz pro střední generaci: 4.-7. července 2007 - 8 míst

Přijímáme pouze 8 uchazečů na jeden kurz. Důvod tohoto omezení je dán výukou ve hře na varhany a v improvizaci. Náplň kurzu bude přizpůsobená příslušné věkové kategorii. Témata budou zaměřená na praxi doprovázení bohoslužebného zpěvu v naší církvi. Hlavním cílem je, aby uchazeči kurzu zde načerpali základní informace, nové podněty a chuť do varhanické služby.

Program bude pestrý:

Individuální výuka ve hře na varhany zaměřena na hru z Chorálníku, základy hry pedálu a jako nepovinný bod: vypracování jednoduchých skladeb pro bohoslužebné účely. Noty Vám pošleme poté, co obdržíme Vaši přihlášku.

Výuka improvizace v malých skupinách. Společně budeme promýšlet a kutit předehry / dohry k písním zn ašeho zpěvníku. Komentáře k jednoduchým improvizačním modelům a formám (postupy, pravidla, možnosti provedení).

Povídání o zpěvníku - hymnologické večery. Písně zEZ nevznikly najednou, ale postupně. Náš zpěvník je sbírkou písní zrůzných staletí a tradic. Hymnologické informace slouží nejen k lepší orientaci ve zpěvníku, ale také mají vliv na způsob doprovázení písně.

Procházka na Hostýn a prohlídka místních varhan.

Během kurzu budete mít také možnost samostatné práce u nástroje. Potřebné notové materiály Vám budou dány k dispozici a k zapůjčení. Samozřejmě, že bude i nějaký volný čas, kdy si můžete zahrát stolní tenis, nebo vydat se na procházku do města a do přírody nebo pasivně odpočívat...
Ubytování (3 noclehy) i stravování (2 dny plná penze a snídaně na poslední den kurzu) budeme mít zajištěné v Sola Gratia. Na 1.den kurzu (den příjezdu) nebude objednaná večeře. Každý uchazeč kurzu si bude platit ubytování a stravování, které dohromady činí 1.230 Kč/osoba. Za tuto platbu každý uchazeč obdrží písemné potvrzení, které může předložit ve svém sboru k případnému proplacení výdajů, spojených s tímto kurzem. V případě, že sbor tento poplatek nemůže uhradit, můžeme jej z části uhradit z našeho fondu pro církevní hudbu. Zahájení kurzu je naplánováno na 19:00 hod. prvního dne každého kurzu. Zakončení kurzu bude po snídani v poslední den kurzu. Odhlásit se z kurzu je možné jen ze závažných důvodů. Potřebujete-li další informace, zavolejte na výše uvedené telefony.

Chcete-li se kurzu zúčastnit, pošlete co nejdříve (poštou nebo e-mailem) Vaši písemnou přihlášku na výše uvedenou adresu. Přijímáme prvních 8 přihlášek na každý kurz. Z těchto kurzů není třeba mít žádné obavy, trému, strach apod. Naším přáním je, aby uchazeči kurzů se do svých sborů vraceli s pocitem, že varhanická služba ve sboru není nic stereotypního, ale že to je krásný kreativní úkol, který nás může bavit celý život. My se každopádně na tato setkání budeme těšit.

Lektoři kurzu: Prof. Ester Moravetzová & Ladislav Moravetz, celocírkevní kantor ČCE

Přihláška v příloze

Příloha [1]: Info dopis z přihláškou <varh_a_doprov_zpevu_07.rtf> (46.9 KB)