Bienále pro Diakonii

Uživatel Evangnetu Ondřej Macek <>
(5.5.2007, rubrika: Aktuality)


Od 14. do 26. května se na několika místech Prahy uskuteční první Bienále pro Diakonii. Jedná se o prodejní výstavu více než 70 výtvarných děl (obrazy, grafiky, ilustrace, fotografie, plakáty, práce z textilu, loutky, keramiku, sochy). Výtěžek bude věnován na rozšíření střediska Diakonie ČCE v Praze Stodůlkách. Takže: pokud se Vám už okoukaly zdi v ložnici, pokud chcete pořídit do modlitebny nový obraz, nebo jen zajít na výstavu...

První Bienále pro Diakonii je svérázný pokus dejvického evangelického sboru, který jsme trochu odkoukali (např. z klobouckého Betléma), jak získat prostředky na první etapu (2,5 mil. Kč) rekonstrukce a dostavby Střediska Diakonie ČCE v Praze-Stodůlkách. Zdejší Středisko (péče o kombinovaně postižené děti a jejich rodiny), jehož jsme partnerem, chce totiž založit Denní stacionář pro absolventy speciální školy a rozšířit ubytovací kapacitu Domova pro zdravotně postižené. Oslovili jsme přes čtyři desítky známých i mladých výtvarníků s prosbou o věnování jednoho až dvou děl (nebo části z jejich případného prodeje). Celou akci organizují dobrovolníci z dejvického sboru a jejich přátelé.

Návštěvníci výstavy si mohou zakoupit obrazy, kresby, grafiky, fotografie, plakáty, keramiku, textil, sochy od Zuzany Aneltové, Ondřeje Balcara, Jiřího Boháče, Pavla Falátka, Lýdie Férové, Stanislava Fišera, Pavla Gregora, Hanuše Härtela, Ellen Jilemnické, Ivana Jilemnického, Marie Jiřičkové, Kateřiny Kočkové, Petra Pazdery Payna, Krišana Petrescu, Jany Pivoňkové, Miroslava Pošvice, Miroslava, Jarmily, Ondřeje a Vojtěcha Radových, Pavla Rejchrta, Adriany Skálové, Petry Štrelingerové, Antonína Střížka, Jiřího Suchého, Jáchyma a Jaroslava Šerých, Lýdie Šloufové, Mileny Šoltészové, Šormů, Jana Šplíchala, Jana Taicha, Tomáše Tichého, Věry Tydlitátové, Jiři Uhříkové, Barbory Veselé, Milady Vokáčové-Šindlerové, Martina Volného, Jana Zátorského, Doroty Zlatohlávkové ad.

Díla budou vystavena na dvou místech:

I. 14. – 18. května 2007
Atrium radnice Úřadu MČ Praha 13
Sluneční náměstí 13, Nové Butovice
spojení: metro B, stanice Hůrka
otevřeno:
  • pondělí a středa 8 – 18 hodin
  • úterý, čtvrtek, pátek 8 – 13 hodin

II. 20. – 26. května 2007
Modlitebna Farního sboru Českobratrské církve evangelické Praha – Dejvice Dr. Z. Wintra 15, Praha 6 – Bubeneč
spojení: metro A, stanice Hradčanská nebo Dejvická
otevřeno:
  • neděle 17 – 20 hodin
  • pondělí – sobota 10 – 20 hodin
Více informací a katalog obrazů na: www.bienaleprodiakonii.cz.

Příloha [1]: Pozvánka <bienale_pro_diakonii_pozvanka.pdf> (237.2 KB)
Příloha [2]: pozvánka <bienale_pro_diakonii_pozvanka.pdf> (237.2 KB)