Aktualizace serveru Evangnet - změna nastavení

Správci Evangnetu <>
(25.4.2007, rubrika: Novinky na Evangnetu)


V právě uplynulých dnech byla dokončena aktualizace systému serveru Evangnet na nejnovější verzi (Debian 4.0). V této souvislosti je třeba upravit nastavení přístupu k uživatelským stránkám prostřednictvím programu WinSCP.

Nastavení programu WinSCP
Pokud jste pro správu uživatelských (sborových a pod.) stránek na serveru Evangnet.cz používali program WinSCP, dosud bylo možno využít výchozí protokol SCP. Nyní je třeba zvolit jeden z nabízených SFTP protokolů. Volbu vyberete na základní na kartě 'Session'. (viz přiložený obrázek).

Pokud máte 'Session' uložené, použijte tlačítko 'Load', zvolte SFTP. Pro uložení nového nastavení použijte 'Save'.Příloha [1]: Náhled nastavení WinSCP <winscp_sftp.png> (10.5 KB)